Lễ đông thổ khởi công xây dựng tượng đài Vua Quang Trung tại Nam Cali

Vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 20/11/2016, trong khu thương mại trên đường Euclid gần góc đường Hazard thành phố Garden Grove Nam California, Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung đã làm lễ động thổ khởi công xây dựng. Buổi lễ có sự hiên diện các vị lãnh đạo tinh thần, các vị dân cử và đồng hương.