Lễ đón Xuân Tân Sử 2021 tại New South Wales, Úc Châu

Cộng đồng người Việt tự do New South Wales tổ chức 2 ngày Lễ Đón Xuân Tân Sửu 2021 tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở Sydney trong hoàn cảnh khó khăn của đại dịch Covid.