Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Lễ đón nhận xương thánh Anthony tại thánh đường Đức Mẹ La Vang Florida

Lễ đón nhận xương thánh Anthony tại thánh đường Đức Mẹ La Vang Florida

Ngày 12/3/2015, tại thánh đường Đức Mẹ La Vang – Florida, đã diễn ra buổi lễ tiếp nhận xương của thánh Anthony. Đây là một điều rất vinh dự vì thánh đường Đức Mẹ La Vang được nhà dòng bên Ý chọn là một trong những nơi để tôn kính thành Anthony. Mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh trong phóng sự sau đây.