Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Lễ đón nhận tượng Vua Quang Trung tại miền Nam California

Lễ đón nhận tượng Vua Quang Trung tại miền Nam California

Vào sáng Chúa Nhật 7/5/2017 tại khu xây dựng Tượng Đài Vua Quang Trung trên đường Euclid thành phố Garden Grove, Nam California, Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài và các hội viên Hội Ái Hữu Tây Sơn, Bình Định và đồng hương đã hân hoan đón tượng vua Quang Trung sau khi hoàn thành. Bức tượng đã được chở từ Houston ,Texas về đến khu xây dựng tượng đài tại Little Saigon, Nam California. Đây là công trình nghệ thuật cuối cùng của điêu khắc gia Phạm Thông, khi ông vừa qua đời vào tháng 11/2016 vừa qua.