Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nghĩa trang quân cán chính VNCH tại Úc Châu

Ngày 19/6/2017 tại nghĩa trang Bảo Phúc Lăng Viên ở thành phố New South Wales – Úc Châu, Hội Cựu Quân Nhân VNCH đã tổ chức buổi lễ đặt viên đá đầu tiên để xây dựng nghĩa trang quân cán chính VNCH. Tham dự buổi lễ có sự có mặt của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các cựu quân nhận, và thân hữu.