Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng đền thờ Phật Mẫu tại Úc Châu

Sau hơn 10 năm sinh hoạt trong điẹn thờ Phật MẫuMẫu, chánh đạo Cao Đài Úc Châu đã chính thức được phép xây dựng một điện thờ mới. Vào ngày 26/03/16, lễ đặt viên đá đầu tiên đã được tổ chức tại khuôn viên xây dựng. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.