Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Lễ cúng Tổ trường võ thuật cổ truyền Bình Định tại Boston

Lễ cúng Tổ trường võ thuật cổ truyền Bình Định tại Boston

“Võ học còn, hồn Việt còn” là câu châm ngôn được võ sư Tấn Nhật Bích làm nền tản thúc đẩy phát triển môn võ thuật cổ truyền Bình Định đã có nguồn gốc trải dài hàng trăm năm bắt đầu từ nhưng tin hoa võ thuật được vua Quang Trung nghiên cứu tạo thành. Nói đến môn võ thuật cổ truyền Việt Nam, một trong những môn võ thuật được biết đến nhiều nhất không những trong cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts mà còn đối với nhiều người dân bản xứ tại đây, chúng ta phải nói đến môn võ thuật cổ truyền Bình Định do Võ sư Tấn Nhật Bích thành lập cánh đây 12 năm tại thành phố Boston. Hàng năm nhớ đến thầy, cố võ sư Tấn Hoành, Võ sư Tấn Nhật Bích điều luôn luôn làm lẽ cúng tổ vào ngày mất của thầy vào ngày mùng 3 tháng 12.

(128)