Lễ công bố phán quyết của toà án quốc tế La Haye về đường lưỡi bò

Lễ công bố phán quyết của toà án quốc tế La Haye về đường lưỡi bò

Chủ nhật ngày 29/7/2018, rất đông đại diên các tôn giáo, chính khách, cộng đồng, hội đoàn cùng người Việt từ các nơi về tại TP San Jose để tham dự buổi lễ kỷ niệm đệ nhị chu niên ngày phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế La Haye về đường Lưỡi Bò (12 tháng 07, 2016 ) và Hồ sơ Hoàng Sa & Trường Sa của Giáo Sư Nguyễn Văn Canh, nguyên Phó trưởng khoa Đại học Luật khoa Saigon trước năm 1975. Giáo sư Canh công bố tác phẩm tài liệu : HỒ SƠ HOÀNG SA-TRƯỜNG SA và CHỦ QUYỀN DÂN TỘC – Một tác phẩm mang tính lịch sử, giá trị gồm nhiều chứng cứ về chủ quyền của dân tộc Việt nam bao gồm vùng Biển Đông của Việt Nam do Giáo Sư biên soạn và trao tặng “Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc” đến Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc Phòng, Tòa Đại Sứ và Tòa Tổng Lãnh Sự Phi Luật Tân và vài thư viện đại học tại Phi Luật Tân.