Lễ chùa đầu Xuân Đinh Dậu ở Portland, Oregon

Vào dịp đầu xuân năm mới, người Việt Nam thường có phong tục đi lễ chùa, hái lộc và xin xâm đầu năm. Phong tục này đã trở thành một trong những nét văn hóa tâm linh hàng ngàn đời nay, nét đẹp này vẫn còn lưu giữ trong sinh hoạt cộng đồng của người Việt nơi đất khách quê người tại thành phố Portland, Oregon. Sáng mùng một Tết Đinh Dậu ngày 28 tháng 01 năm, SBTN đã đến thăm những ngôi Tịnh Xá và Chùa trong thành phố Portland.