30/11/2013 | 0

Lễ chôn đất thiêng tại thủ đô Luân Đôn

Lễ chôn đất thiêng tại thủ đô Luân Đôn

Tin Luân Đôn – Đất thiêng lấy từ các trận địa và nghĩa trang thời Đệ Nhất Thế Chiến ở Flanders đã được làm lễ chôn tại Vườn Tưởng Niệm ở Wellington Barracks trong ngày hôm nay. Lễ chôn đất thiêng là một phần trong việc chuẩn bị làm lễ tưởng niệm Đệ Nhất Thế Chiến đúng 100 năm vào năm tới. Số đất thiêng đựng trong 70 bao được xe ngựa rước đi xuyên qua thành phố Luân Đôn đưa tới Vườn Tưởng Niệm sẽ được mở cửa vào năm tới.  Trong thời gian buổi lễ các bao đất được đưa xuống xe và đem đi chôn do 10 vệ binh Tiểu đoàn Một Welsh Guards và tên trận chiến đã được thông báo mỗi khi một bao đất được trao cho vệ binh. Linh mục Kevin Bell là tuyên úy của Sư đoàn Household đã điều hành buổi lễ. Một hộp đựng mẫu đất của cả 70 bao đã được cậu bé Patrick Casey 8 tuổi mang tới và trút xuống hố chôn. Thủ tướng Kris Peeters của Vùng Flanders nói rằng những người hy sinh cho tự do sẽ không bao giờ bị quên lãng. Số đất được chiếc tàu khu trục Marie Louise của Bỉ đi ngược sông Thames chở tới Luân Đôn trong ngày hôm qua,  70 bao đất thiêng đã được chuyển từ chiếc Marie Louise qua chiếc tàu HMS Belfast của hải quân Hoàng gia Anh trong nghi lễ quân cách.