Lễ Chiến Sĩ Trận Vong tại San Jose

Thứ Hai 30/5/16 tại Oak Hill Memorial Park thuộc thành phố San Jose , buổi Lễ Chiến Sĩ Trận Vong đã được tổ chức. Mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh trong phóng sự sau đây.