Lễ Chiến Sĩ Trận Vong tại Philadelphia

Ghi ơn và tưởng nhớ những người đã nằm xuống cho tổ quốc, cũng như bảo vệ lý tưởng tự do cho các đồng minh của Hoa Kỳ là bản sắc văn hoá của người dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Lúc 12 giờ trưa ngày 30/5/16, lễ Chiến Sĩ Trận Vong đã được long trọng tổ chức tại khu tưởng niệm chiến sĩ Hoa Kỳ hi sinh tại Việt Nam thuộc Philadelphia. Cộng đồng Việt Nam cũng được mời tham dự và nhân dịp này, cộng đồng cũng làm nghi thức tưởng niệm các chiến sĩ quân lực VNCH. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.