Lễ Chiến Sĩ Trận Vong tại miền Nam California

Theo như thông lệ hàng năm, nghĩa trang thành phố Westminster Nam California đã tổ chức buổi lễ Chiến Sỹ Trận Vong lần thứ 46 với sự tham dự các cấp chính quyền địa phương, các cựu chiến binh và đông đảo cư dân trong vùng.