Lễ Chiến Sĩ Trận Vong tại miền Nam California

Vào trưa Thứ Hai 27/5/2019 tại nghĩa trang Thành Phố Westminster Nam California đã có buổi lễ tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong do nghĩa trang và Hội Đồng Thành Phố Westminster tổ chức. Buổi lễ có sự tham dự đông đảo các cựu chiến sĩ Việt Mỹ và cư dân trong vùng.