Lễ chào cờ hàng tuần & Tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Houston, Texas

Hàng tuần, một số đồng hương tại Houston – Texas đều gặp gỡ và tổ chức một buổi lễ chào cờ. Theo trưởng ban tổ chức, thực hiện nghi thức chào cờ hàng tuần là nghĩa cử của người lính cũng như con dân của nước VNCH, luôn nghĩ đến các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Và trong buổi chào cờ tuần vừa qua cũng là buổi lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và các Quân Nhân Cán Chính VNCH đã vì quốc vong thân.