Lễ chào cờ đầu năm Tân Sửu 2021 tại San Jose

Buổi lễ Chào Cờ đầu năm tại TP San Jose vào ngày mùng hai TếT Tân Sửu 2021 trong khu thương Xá Grand Century do tâp thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà phối hợp với các hội đoàn tại San Jose đứng ra tổ chức.