Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Lễ chào cờ đầu năm của các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam vùng Tây Nam Hoa Kỳ

Lễ chào cờ đầu năm của các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam vùng Tây Nam Hoa Kỳ

Theo truyền thống hàng năm, vào sáng Chúa Nhật 19/2/2017, các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam miền Tây Nam Hoa Kỳ đã tổ chức lễ chào cờ đầu năm lần thứ 24 với chủ đề ” Chiến Thắng Xuân Kỷ Dậu ” tại công viên thành phố Huntington Beach Nam California. Lễ cháo cờ có sự hiện diện của hơn hai ngàn Hướng Đạo Sinh, gia đình và thân hữu.