Lễ chào cờ đầu năm của các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam vùng Tây Nam Hoa Kỳ

Theo truyền thống hàng năm, vào sáng Chúa Nhật 19/2/2017, các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam miền Tây Nam Hoa Kỳ đã tổ chức lễ chào cờ đầu năm lần thứ 24 với chủ đề ” Chiến Thắng Xuân Kỷ Dậu ” tại công viên thành phố Huntington Beach Nam California. Lễ cháo cờ có sự hiện diện của hơn hai ngàn Hướng Đạo Sinh, gia đình và thân hữu.