Lễ cầu siêu cho chiến sĩ Lý Tống tại chùa Bảo Quang

Vào tối thứ Bảy 13/4/2019 tại chùa Bảo Quang thành phố Santa Ana Nam California, đã có buổi lễ cầu siêu cho chiến sĩ Ó Đen Lý Tống pháp danh Chính Nhân. Buổi lễ có sự tham dự đông đảo các Chư Tôn Đức Tăng Ni, các vị dân cử, các đại diện đoàn thể đồng hương và gia đình anh Lý Tống