Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam & Tặng quà cho người vô gia cư tại Fresno

Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang long trọng cử hành thánh lễ mừng kính Chúa Kito Vua và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Linh Fresno và Trường Văn Hoá La Vang phụ trách. Kính mời khán thính giả theo dõi phóng sự sau đây.