Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Philadelphia

Bảy Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Philadelphia đã tổ chức Đại lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Thánh đường Visitation Blessed Virgin Mary, thành phố Philadelphia. Kính mời khán thính giả theo dõi phóng sự sau đây.