Lễ Các Đẳng Linh Hồn ở giáo xứ Đức Mẹ La Vang Fresno

Vào lúc 10 giờ sáng ngày chủ nhật, 6 tháng 11, 2016, Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Fresno đã thăm viếng nghĩa trang Thánh Phero, nơi thân nhân các giáo dân Việt Nam đang được an nghỉ tại đây. Một buổi Nghi Lễ tưởng nhớ những người thân đã quá cố và cầu nguyện xin ơn đại xá cho các đẳng linh hồn cũng được diễn ra. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.