Lễ bổn mạng của Giáo Đoàn Miller – Úc Châu

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Giáo đoàn Đức Mẹ Fatima – Miller đã tổ chức long trọng buổi lễ Mừng Kính Bổn Mạng của Giáo Đoàn vào ngày 15/10/2017 tại nhà thờ Thánh Therese với hơn 700 giáo dân cùng tham dự thánh lễ.