Lễ bế mạc đại hội La Vang lần thứ 10 tại Las Vegas

Lúc 9:30 sáng Chúa Nhật ngày 22 tháng 10 năm 2017, Thánh Lễ bế mạc Đại Hội La Vang Lần Thứ 10 với chủ đề: Cùng Mẹ Sống Niềm Vui Yêu Thương, do Đức Cha Daniel Walsh chủ tế với sự đồng tế của quý Đức Cha, Đức Ông, Linh Mục và Tu Sĩ cùng với sự tham dự của rất đông giáo dân cùng khách hành hương từ các nơi về tham dự.