Lễ bế giảng tại trung tâm Việt Ngữ Văn Lang tại Portland

Vào Chúa Nhật vừa qua lúc 1giờ trưa, ngày 21 tháng 05 năm 2017, Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang đã long trọng tổ chức lễ bế giảng niên khoá 2016-2017 cho hơn 500 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trong khuôn viên trường trung học đệ nhất cấp Floyd Light thuộc thành phố Portland.