Lễ bế giảng ở trường Việt Ngữ Hồng Bàng tại miền Nam California

Vào chiều Chúa Nhật 21/5/2017, Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng thành phố Garden Grove đã tổ chức buổi lễ bế giảng thật có ý nghĩa với sự hiện diện của các vị dân cử, các đại diện trung tâm Việt Ngữ, quan khách và phụ huynh học sinh.