Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Lễ an vị tượng vua Quang Trung tại miền Nam California

Lễ an vị tượng vua Quang Trung tại miền Nam California

Sau hai tháng đưa tượng vua Quang Trung từ Texas về khu xây dựng tượng đài, nằm trên đường Euclid thành phố Garden Grove Nam California, vào ngày Chúa Nhật 2/7/2017, sau khi bệ đặt tượng làm vừa xong, Uỷ Ban Xây Dựng tượng Đài Vua Quang Trung đã có buổi đưa tượng lên trên bệ. Buổi lễ có sự có mặt của ban tổ chức, giới truyền thông báo chí và đồng hương.