Lễ 40 năm ở Camp Pendleton sẽ hủy vì cấm chào cờ VNCH

Lễ 40 năm ở Camp Pendleton sẽ hủy vì cấm chào cờ VNCH

Đại diện Camp Pendleton cho biết vừa mới nhận được thông báo và chỉ thị từ Bộ Quốc Phòng và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ là theo chính sách hiện hành tại các căn cứ quân sự thuộc thẩm quyền liên bang như Camp Pendleton, thì các hình thức chào cờ và nghênh đón đều phải theo đúng quy tắc ngoại giao của Chính Phủ Hoa Kỳ, cũng như quân pháp của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ.

Vì lý do đó, trong phần nghi lễ chính thức, ước muốn có phần chào quốc kỳ và quốc ca của Cộng Đồng người Việt và Ban Tổ Chức Chương Trình ngày 25 tháng 4 tại Camp Pendleton sẽ không thể thực hiện được. Mặc dù Camp Pendleton chấp thuận các hình thức trang phục hoặc mang cờ vàng ba sọc đỏ vào địa điểm tổ chức, nhưng vẫn không đáp ứng được nguyện vọng chào cờ của Cộng Đồng người Việt.

Ban Tổ Chức, trong cố gắng thuyết phục, đã nêu lên các nghị quyết công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của Cộng Đồng Người Việt trên nhiều tiểu bang, quận hạt và thành phố tại Hoa Kỳ như Nghị quyết ACR40 và Quyết Định Thống Đốc tại tiểu bang California. Mọi cố gắng với nhiều giải pháp khác nhau đã được đề nghị, nhưng vẫn không vượt qua các luật lệ chi phối của Liên Bang.

Trước các khó khăn này, Ban Tổ Chức quyết định sẽ không tổ chức chương trình Tưởng Niệm 40 Năm Ngày 30 Tháng 4, 1975, Hành Trình Đến Tự Do và Vươn Tới tại Camp Pendleton như đã dự định. Địa điểm tổ chức mới sẽ được thông báo sau.

Tưởng cũng cần nhắc lại, luật pháp của Hoa Kỳ rất đặc biệt. Sự phân quyền cho phép chính quyền thành phố có những quyền hạn mà tiểu bang, liên bang không được phép can thiệp. Thí dụ như quyền công nhận lá cờ vàng, là lá cờ đại diện chính thức cho cộng đồng người việt tị nạn đang sống tại các thành phố đó, chứ không sử dụng lá cờ đỏ của chính quyền CSVN, tượng trưng cho sự độc tài, phi dân chủ.

Rất nhiều thành phố trên nước Mỹ cờ vàng vẫn tung bay và được công nhận chính thức. Tuy nhiên, phương diện ngoại giao giữa 2 quốc gia là quyền hạn của liên bang. Do đó, ở những nơi có tòa đại sứ, lãnh sự quán của CSVN như Washington DC, San Francisco… thì vẫn sử dụng cờ đỏ.

Thanh Lan / SBTN