Lễ ra trường tại Học Viện Quân Sự West Point 2019

Trong lễ ra trường Học Viện Quân Sự West Point khoá 2015 – 2019 năm nay, chúng tôi nhận thấy có 5 tân sĩ quan là người Mỹ gốc Việt. Xin mời quý vị lắng nghe chia sẻ của họ trong phóng sự sau đây.