Lễ mừng 35 năm thành lập giáo đoàn Đức Mẹ La Vang Cabramatta – Úc Châu

Giáo đoàn Cabramatta đã làm lễ mừng kính Đức Mẹ La Vang là bổn mạng của giáo đoàn và cũng để kỷ niệm 35 năm thành lập giáo đoàn này. Đặc biệt trong buổi lễ đã có sự hiện diện của Giám Mục Phêro Huỳnh Văn Hai, là vị giám mục của giáo phận Vĩnh Long hiện nay, làm chủ tế cùng đồng tế với các linh mục tại Sydney. Sau phần rước kiệu quanh khung viên nhà thờ là một thánh lễ diễn ra thật long trọng với hàng ngàn giáo dân đến dự.