Lễ khánh thành công viên People’s Globe tại Fairfield Showground

Thành phố Fairfield khánh thành công viên People’s Globe tại sân vận động Fairfield Showground, nơi hàng năm cộng đồng người Việt New South Wales tổ chức hội chợ Tết. Đặc biệt nhất là ngay cổng vào công viên có lá cờ vàng VNCH được gắn chung với các lá cờ của những quốc gia khác trên thế giới. Phóng viên Hoài Phương & Nam Hương tường trình sau đây: