Lễ giỗ giáo sư Nguyễn Ngọc Huy tại Úc Châu

Để tưởng niệm giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, vào ngày 17/7/2016, gia đình Nguyễn Ngọc Huy do Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Đảng Tân Đại Việt và các thân hữu, đã cùng tổ chức buổi lễ giỗ lần thứ 26 tại Bringelly – Úc Châu. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.