07/01/2015 | 0

Lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị TƯ 10: Không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá

Sáng ngày 5/1/2015, 200 ủy viên trung ương đảng cộng sản được triệu tập tham dự hội nghị cơ mật bàn về nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12. Đây sẽ là lần đầu tiên đảng cộng sản thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các lãnh đạo chóp bu như ủy viên bộ chính trị và ban bí thư.

Phát biểu trong phiên khai mạc, tổng bí thư đảng cộng sản cho biết đây là việc ‘rất hệ trọng và nhạy cảm’, đồng thời lên tiếng cảnh báo ‘không để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng chống phá’ việc lấy phiếu tín nhiệm của đảng.

Hội nghị trung ương 10 được cho có tính quyết định trong cuộc chiến quyền lực giữa các phe phái, nhằm tranh giành quyền cai trị đất nước trong nhiệm kỳ tới kéo dài 5 năm, từ 2016 đến 2020.

Trong bài diễn văn dài 25 phút trước 200 ủy viên trung ương đảng, TBT Nguyễn Phú Trọng tuyên bố việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm mục đích “giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình, để điều chỉnh, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ về các mặt và tinh thần trách nhiệm trong công tác; đồng thời giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ”

“Tuy nhiên, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư – là những chức danh lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, lại được tiến hành lần đầu, cho nên rất hệ trọng và nhạy cảm, liên quan đến uy tín và sự lãnh đạo chung của Đảng”

“…bảo đảm việc lấy phiếu thật sự dân chủ, khách quan, công tâm, xây dựng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; không để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng chống phá”, ông Trọng cảnh báo.

Không cần phải đến ‘thế lực’ nào chống phá, trên thực tế nội bộ đảng cộng sản của ông Trọng đã nát bét từ lâu bởi những cuộc đấu đá, triệt hạ phe phái đầy hiểm độc.

Do đó, đổ lỗi cho các ‘thế lực xấu, thù địch’ chỉ là biểu hiện lú lẫn và hoang tưởng của ông Trọng trước khi hết nhiệm kỳ tổng bí thư.

Sau khi kết thúc phiên khai mạc, 200 ủy viên trung ương đảng cộng sản bắt đầu cuộc họp bí mật.

Hiện không rõ đảng cộng sản sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm theo hình thức bỏ phiếu kín hay sẽ công khai kết quả cho toàn dân được biết.

Theo một số ý kiến, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ là ‘trận đánh quyết định’ nhằm phân định thắng bại giữa các phe phái trong đảng. Một điều chắc chắn, kẻ nào thắng thì nhân dân cũng đều khổ.

Nguồn: Blog Dân Làm Báo

(Các bài viết trong mục Blog thể hiện quan điểm riêng của tác giả.)