22/01/2014 | 0

Lập Pháp Lousiana Thảo Luận Hợp Pháp Hoá Cần Sa

Lập Pháp Lousiana Thảo Luận Hợp Pháp Hoá Cần Sa

Baton Rough, Louisiana (CBS)
Tối hôm qua, các nhà lãnh đạo tại tiểu bang Louisiana nhóm họp để thảo luận về khả năng hợp pháp hóa cần sa.
Một buổi điều trần với các dược sĩ, biện lý, các viên chức của cơ quan công lực và thành viên của cơ quan lập pháp tiểu bang Louisiana cũng được tổ chức.
Họ sẽ xem xét tính khả thi và hiệu quả của việc hợp pháp hóa cần sa.
Dân biểu Dalton Honore, người chủ trì cuộc thảo luận, cho biết ông không vận động cho việc hợp pháp hóa cần sa. Ông cảm thấy các cư dân tại tiểu bang Louisiana thấy cần phải hợp pháp hóa cần sa tại các khu vực mở và họ cần phải tự đưa ra quyết định.
Một cuộc khảo sát chính sách công cộng gần đây cho thấy hơn một nửa người dân Louisiana ủng hộ thay đổi luật pháp để hợp pháp hóa và đánh thuế cần sa.
Trong phiên họp sắp tới, các nhà lập pháp dự trù cũng sẽ thảo luận một dự luật để giảm hình phạt đối với việc sở hữu cần sa đơn giản.

Minh Hằng