23/11/2022 | 33

Lập luận cho rằng càng đông người tranh cử thì càng có lợi cho ông Trump ?