23/11/2022 | 13

Lập luận cho rằng càng đông người tranh cử thì càng có lợi cho ông Trump ?