30/03/2014 | 0

Lào và Campuchia thua xa Việt Nam về vấn đề tham nhũng

Lào và Campuchia thua xa Việt Nam về vấn đề tham nhũng

Để thu hút đầu tư phát triển nước ngoài (FDI) thì VN vẫn hạn chế ở chính sách, quy định pháp luật chồng chéo, khó hiểu, vấn đề tham nhũng….
Nhìn nhận về kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho thấy, năm 2013, trong số các doanh nghiệp nước ngoài được khảo sát có đến 54% doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam đã từng cân nhắc đầu tư vào Trung Quốc, Thái Lan, đặc biệt là Campuchia và Lào… thay vì con số 32% như thời điểm năm 2011, năm 2012.
Ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho biết, con số chưa thể hiện nhiều việc môi trường đầu tư của Việt Nam đang xấu đi. Một doanh nghiệp lợi nhuận xuất phát từ nhân công giá rẻ họ sẽ tìm đến đất nước có nhân công giá rẻ, còn doanh nghiệp lợi nhuận xuất phát chủ yếu từ công nghệ và nhân công chất lượng cao thì họ sẽ chuyển đến đất nước có nhân công chất lượng cao hơn.
Xếp hạng cơ sở hạ tầng của Việt Nam ngang bằng với Campuchia và Lào, trong khi tham nhũng và gánh nặng quy định pháp luật Việt Nam bị đánh giá là hơn 2 nước này. Tham nhũng tại Việt Nam vừa qua có những vụ, kể cả vấn đề sử dụng nguồn vốn ODA cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Những vụ tham nhũng quá lớn có lẽ chưa phát hiện ra, nặng hơn nữa là động cơ tham nhũng cá nhân sẽ gây ra hậu quả lớn. Ví dụ như ông kiếm 1 đồng nhưng có thể làm nhà nước mất đi 10 đồng. (T. Lan)