30/04/2015 | 0

Lao động nhập cư có vai trò quan trọng ở Anh

Lao động nhập cư có vai trò quan trọng ở Anh

Luân Đôn, Anh. (Reuters) – Theo tiên đoán của các bình luận gia chính trị tại nước Anh, các cộng đồng di dân đang phát triển mạnh ở nước Anh có thể làm xoay chuyển kết quả của cuộc tổng tuyển cử ở nước này sắp diễn ra nay mai.

Một phúc trình mới nhất cho thấy, khoảng 1/10 cử tri được sinh ra tại ngoại quốc, chừng 4 triệu người, bằng số cử tri của đảng Độc lập Anh đang mở chiến dịch bài di dân. Mạng lưới Nhân quyền Di Dân nói rằng, các chính khách đang trổ tài hùng biện để chống lại sự bành trướng thanh thế của đảng Độc lập Anh, bằng cách nhấn mạnh đến mối đe doạ đối với di dân, để trông mong các cử tri di dân sẽ giúp họ cân bằng quyền lực tại các phòng phiếu. Phần lớn di dân ở nước Anh đến từ các quốc gia khối Thịnh vượng Chung, như Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh.

Tác giả của bản phúc trình nói rằng, di dân có một khả năng tiềm ẩn có thể mang lại một số ghế tại quốc hội và làm nóng các cuộc tranh luận về lao động nhập cư. Một số người cho rằng, lao động nhập cư đang gây nên làn sóng lo sợ, cho rằng họ sẽ giành công ăn việc làm của người Anh và làm pha loãng bản sắc của dân tộc Anh. Cả đảng Lao động và Bảo thủ Anh đều thấy rằng, đảng Độc lập Anh đã thu được số người ủng hộ vượt trội, chiếm khoảng 14% số phiếu bầu. Một tài xế taxi gốc Somalia đã ghi danh đi bầu nói rằng, lao động nhập cư hiện nay rất đông tại các vùng như Luân Đôn, có thể tao ra kết quả bất ngờ trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 7 tháng Năm tới đây tại nước Anh. (Song Châu)