27/02/2014 | 0

Lãnh đạo thiểu số Hạ viện thúc tăng lương, giúp 25 triệu dân

Lãnh đạo thiểu số Hạ viện thúc tăng lương, giúp 25 triệu dân

Washington, DC. (CBS)
Lãnh đạo thiểu số tại Hạ Viện Nancy Pelosi tiếp tục thúc đẩy một cuộc biểu quyết dự luật tăng lương tối thiểu.
Tại cuộc họp báo hàng tuần vào ngày hôm nay, bà Pelosi một lần nữa kêu gọi Hạ viện thông qua Luật Lương Tối Thiểu Công Bằng, tăng lương tối thiểu liên bang lên 10.10 Mỹ kim một giờ trong vòng 2 năm. Bà Pelosi cho rằng, nếu dự luật được thông qua, 25 triệu người sẽ được tăng lương, 1 triệu người sẽ thoát ra khỏi đói nghèo.
Đảng Dân Chủ chiếm thiểu số tại Hạ Viện tiếp tục thúc đẩy việc tăng lương tối thiểu, bất chấp tuyên bố của những người phản đối nói rằng việc tăng lương sẽ gây bất lợi cho nền kinh tế và việc làm. – N. Trần