10/06/2017 | 1

Lãnh đạo thiểu số Hạ Viện Nancy Pelosi muốn ngay lúc này ông George W. Bush làm tổng thống

Lãnh đạo thiểu số Hạ Viện Nancy Pelosi muốn ngay lúc này ông George W. Bush làm tổng thống

Washington DC. (Reuters) – Lãnh đạo Thiểu số Hạ Viện Nancy Pelosi của California cho phép mình hoài niệm về quá khứ, mong sống lại những ngày của một chính phủ thân thiện với đảng Dân Chủ hơn: đó là chính phủ của cựu Tổng thống George W. Bush.

Xuất hiện trong chương trình “Morning Joe” của MSNBC, bà Pelosi nhắc lại mối quan hệ giữa bà và cựu Tổng thống Bush, để chứng minh rằng bà sẵn sàng vượt qua ranh giới, tìm kiếm sự thân thiện với đảng Cộng Hòa, và thú nhận bà rất nhớ ông Bush. Bà thậm chí ao ước ngay lúc này tổng thống Hoa Kỳ là George W. Bush, là Mitt Romney, là John McCain, là bất cứ ai thân thiện hơn với đảng Dân Chủ.

Theo bà Pelosi, tổng thống Trump được bầu bởi thành viên Cộng Hòa tuân thủ chính sách của đảng, chứ không phải bởi những người yêu mến ông. Bà nhớ lại câu nói của ông Trump trong lần đầu tiên gặp bà tại Tòa Bạch Ốc, đó là ông “giành chiến thắng nhờ phiếu phổ thông”. Bà lập tức phản đối, nói bà Clinton có nhiều hơn ông Trump 3 triệu phiếu. Và ông Trump trả lời “đó là 3 triệu phiếu bất hợp lệ”.

Qua chương trình “Morning Joe” của MSNBC, bà Pelosi nhận xét ông Trump cần ngủ nhiều hơn, đồng thời bà lo sợ rằng ông Trump không đủ sức khỏe để làm tổng thống. Bà chỉ trích nhân viên Tòa Bạch Ốc rằng “không ai có đủ dũng cảm” để nói với tổng thống rằng: “các tin nhắn lúc rạng sáng của ông Trump không xứng đáng với tầm cỡ và cương vị của một người đang dẫn dắt Tòa Bạch Ốc…”. (Mai Đức)