09/09/2014 | 0

Lãnh đạo Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam công khai đề cao khu vực tư nhân

Lãnh đạo Phòng Thương mại  Công nghiệp Việt Nam công khai đề cao khu vực tư nhân

Lần đầu tiên tại Việt Nam, vai trò của khu vực tư nhân đối với nền kinh tế được đề cao. Cũng lần đầu tiên, ông Vũ Tiến Lộc – người đứng đầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)- khẳng định Việt Nam có thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình” hay không là phụ thuộc vào sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Đây là lời tuyên bố của ông Vũ Tiến Lộc tại cuộc hội thảo diễn ra ở Hà Nội hôm nay 9 tháng 9, 2014, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Báo Pháp luật Sài Gòn cũng dẫn lời ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban Pháp chế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chỉ trích cán bộ lãnh đạo tại các tỉnh của Việt Nam nói hay hơn làm. Ông cho rằng, các nhà lãnh đạo ở địa phương thuộc bộ máy cai trị của nhà cầm quyền CSVN đã tổ chức nhiều đợt cải cách rầm rộ, nhưng đều mang tính chất trình diễn không hơn không kém.

Ông Đậu Anh Tuấn còn thú nhận thực tế cho các doanh nghiệp Việt Nam đã bị hạn chế trong việc góp ý chính quyền địa phương xây dựng một chính sách khuyến khích kinh tế. Vì vậy, thay vì tạo nhiều điều kiện, thì chính sách của nhà cầm quyền địa phương vô tình hạn chế hoạt động của các công ty sản xuất và kinh doanh.

Theo dư luận, lâu nay các đơn vị kinh tế thuộc sở hữu nhà nước được đề cao là thành phần chính yếu của nền kinh tế. Tuyên bố mới nhất của người đứng đầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân nay được xem lực lượng chính yếu để đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu hiện nay. (S. Châu)