16/01/2016 | 0

Lãnh đạo phòng thí nghiệm quân đội có lỗi trong việc gởi bào tử bệnh than sống

Lãnh đạo phòng thí nghiệm quân đội có lỗi trong việc gởi bào tử bệnh than sống

Arlington, Virginia. (Reuters) – Báo cáo điều tra quân sự cho biết các sĩ quan tại một phòng thí nghiệm sinh học quốc phòng ở Utah nhận được nhiều dấu hiệu cảnh báo về an toàn nhưng không hành động.

Sự tắc trách của họ khiến lô hàng mẫu vật bào tử bệnh than còn sống được gởi tới các phòng thí nghiệm khác. Hôm thứ Sáu, Thiếu tướng Paul Ostrowski là sĩ quan lãnh đạo cuộc điều tra, cho biết không có cá nhân nào, không có nhóm người nào nhận trách nhiệm đối với lô hàng chứa một lượng nhỏ bào tử bệnh than còn sống rất nguy hiểm. Báo cáo kết luận ban lãnh đạo cao cấp tại phòng thí nghiệm đánh giá thấp những vụ việc xảy ra trước đó, và biểu thị sự tự mãn. Báo cáo nói rõ vị Thiếu tướng lãnh đạo phòng thí nghiệm tại Dugway Proving Ground phải đứng ra nhận trách nhiệm.

Thiếu tướng Ostrowski nói ông nhìn thấy ban lãnh đạo không làm một hành động gì và cũng không sử dụng những nhân viên kỹ thuật giỏi nhất của họ. Ông muốn bảo đảm rằng Bộ trưởng Quốc phòng cũng như các vị chỉ huy quân đội đọc báo cáo để họ có cơ hội đánh giá vấn đề. Phòng thí nghiệm quân đội ở Dugway Proving Ground là nơi chịu trách nhiệm cho việc trung hòa các bào tử bệnh than, trước khi gởi chúng tới các phòng thí nghiệm khác cho điều tra và nghiên cứu y học. (Mai Đức)