18/09/2013 | 0

LÃNH ÐẠO LIÊN HIỆP QUỐC GẶP GỠ ÐỂ THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SYRIA

LÃNH ÐẠO LIÊN HIỆP QUỐC GẶP GỠ ÐỂ THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SYRIA

Tin New York – Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp và Trung Cộng hôm qua tổ chức đàm phán về nghị quyết do Tây phương soạn thảo, yêu cầu việc phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria theo đúng thỏa thuận được thống nhất giữa Nga và Mỹ vào cuối tuần trước. Các nhà ngoại giao cho biết sau gần một giờ đàm phán, mọi người đồng ý với thỏa thuận có một cuộc họp nữa vào hôm nay. Cuộc họp hôm qua được đưa ra sau khi các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc khẳng định việc sử dụng chất độc sarin trong cuộc tấn công ngày 21 tháng 8 bên ngoài thủ đô Syria.

Hoa Kỳ, Anh và Pháp cho biết báo cáo trên chứng minh một cách chắc chắn lực lượng chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm. Phát ngôn viên của Phái bộ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc cho biết năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, còn được gọi là P5, thảo luận về một dự thảo chung ba nước Mỹ, Anh, Pháp nhưng từ chối bình luận thêm. Ðại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin cũng không đưa ra ý kiến chi tiết về dự thảo nghị quyết Tây phương. Ông chỉ nói họ đang xem xét một đề xuất quan trọng, hy vọng sẽ thực hiện mà không cần bất cứ sự can thiệp nào.