15/07/2014 | 0

Lãnh đạo Hong Kong yêu cầu Bắc Kinh chấp thuận cải cách dân chủ

Lãnh đạo Hong Kong yêu cầu Bắc Kinh chấp thuận cải cách dân chủ

Hong Kong, Hong Kong. (Reuters) – Nhà lãnh đạo Hong Kong đã chính thức yêu cầu Bắc Kinh chấp thuận cải cách dân chủ, nói rằng đa số dân chúng Hong Kong muốn bầu người lãnh đạo vào năm 2017.

Không có chi tiết về đề nghị của Hành Chánh Trưởng Lương Chấn Anh, đã tường trình trước quốc hội Trung Cộng sau 5 tháng tham khảo dân chủ.

Ông Lương Chấn Anh nói rằng tìm sự đồng thuận tại Hong Kong sẽ rất khó khăn, nhưng người Hong Kong là người tôn trọng sự hợp lý và thực tế.

Ngược lại, Tổng Thư Ký Carrie Lam của Trung Cộng lại nói rằng tiến trình tham vấn cho thấy đại đa số dân chúng Hong Kong không chấp thuận cải cách hệ thống bầu cử nghị viện vào năm 2016. Lời tuyên bố của Carrie Lam đã bị dân chúng và các nghị viên ủng hộ dân chủ chế diễu.

Sinh viên theo dõi tranh luận từ các thư viện công cộng đã dè biểu, chỉ ngón tay cái xuống đất. Phát ngôn viên Agnes Chow của một nhóm sinh viên nói rằng dân chúng Hong Kong đang muốn dân chủ thực sự.

Cuộc trưng cầu trong cuối tháng 6 và cuộc biểu tình trong đầu tháng 7, hàng trăm ngàn người đã tham gia đòi quyền trực tiếp bầu người lãnh đạo Hong Kong. Không ai đồng ý với những lời phát biểu của bà Carrie Lam. (H. Võ)