12/10/2021 | 0

Lãnh đạo COP26 của Anh Quốc cho biết các nhà lãnh đạo thế giới phải tôn trọng các cam kết về khí hậu

Lãnh đạo COP26 của Anh Quốc cho biết các nhà lãnh đạo thế giới phải tôn trọng các cam kết về khí hậu

Tin từ Luân Đôn, Anh Quốc – Vào hôm thứ Ba (12/10), ông Alok Sharma của Anh Quốc, chủ tịch hội nghị về biến đổi khí hậu COP26 sắp tới của Liên Hợp Quốc, cho biết nhóm các nền kinh tế hàng đầu G20 phải đưa ra các kế hoạch hành động tham vọng hơn về khí hậu trong năm 2030.

Khi chỉ còn chưa đầy một tháng trước khi cuộc đàm phán bắt đầu ở Glasgow, Scotland, ông Sharma sẽ tìm cách gia tăng áp lực lên những nước vẫn chưa nâng cao các mục tiêu quốc gia để cắt giảm khí thải nhà kính theo kế hoạch được gọi là “Nationally Determined Contributions”, vốn là trọng tâm của Thỏa thuận chung Paris 2015.

COP26, bắt đầu vào ngày 31 tháng 10, nhằm bảo đảm hành động tham vọng hơn từ gần 200 quốc gia đã ký kết Thỏa thuận Paris 2015 để hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu còn dưới 2,0 độ C trên mức xã hội tiền công nghiệp.

Văn phòng của ông Sharma cho biết ông cũng sẽ nêu rõ rằng họ phải đặt ra các cam kết mới về tài chính công và tư nhân để hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi tình trạng biến đổi khí hậu và đạt được tiến triển trong việc thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu.