13/11/2016 | 2

Lãnh đạo Brexit thăm Trump Tower

Lãnh đạo Brexit thăm Trump Tower

New York, New York. (Reuters) – Nhà vận động Brexit nổi bật Nigel Farage tới thăm tư gia của tổng thống đắc cử vào ngày hôm qua, sau khi ông Donald Trump chiến thắng cuộc bầu cử. Ông Farage được thấy trong sảnh của Trump Tower ở thành phố New York. Trước khi bước vào cầu thang máy, ông Farage nói giỡn rằng ông tới đây trong cương vị một du khách.

Đầu tuần qua, nhà lãnh đạo đảng Độc Lập Anh kêu gọi tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ đảo ngược chính sách không được ưa thích của Tổng Thống Obama bằng cách đưa Anh Quốc lên thành ưu tiên hàng đầu của ông. Trong chương trình truyền thanh vào tối Thứ Tư, ông Farage cho biết ông vô cùng vui mừng với chiến thắng bầu cử của ông Trump tại Hoa Kỳ. Ông dự trù Anh quốc sẽ được lợi từ vị tổng thống này. (Nguyên Trân)