Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Làng Thái Dương Hạ làm lễ tế âm linh cô hồn truyền thống

Làng Thái Dương Hạ làm lễ tế âm linh cô hồn truyền thống

Thứ 7 ngày 7 tháng 1 năm 2017 tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Việt quốc gia ở Sacrameto, làng Thái Dương Hạ hải ngoại đã long trọng cử hành Lễ tế âm linh cô hồn và cũng là dịp Lễ Tất Niên …Làng Thái Dương Hạ nằm ngay của Biển Thuận An. Điạ danh này chính Vua Gia Long đã xây dựng đài trấn hải để chống giặc từ biển vào. Trong biến cố đau thương của dân tộc Việt Nam năm 1975, đã có biết bao nhiêu Quân Dân Cán Chinh VNCH đã tử nạn tại của biển Thuận An này.