Lăng Ông những ngày đầu năm ở Sài Gòn

Đền Tả Quân Lê Văn Duyệt còn được biết đến là Lăng Ông. Trước và sau năm 75 đã có những thay đổi gì? Xin mời quý khán giả theo dõi phóng sự sau đây: