01/12/2017 | 0

Lần đầu tiên Toà Bạch Ốc công bố số thẻ xanh được cấp phát theo chương trình “di dân theo diện gia đình”

Lần đầu tiên Toà Bạch Ốc công bố số thẻ xanh được cấp phát theo chương trình “di dân theo diện gia đình”

Washington DC. (Reuters) – Đây là lần đầu tiên Tòa Bạch Ốc cho biết chính phủ liên bang tính được tổng số thẻ xanh cấp phát cho di dân “theo diện gia đình,” từ năm 2005 tới năm 2015. Những người này là thân nhân của di dân được nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ nhiều năm trước, đã có quốc tịch hoặc có thẻ xanh.

Theo Tòa Bạch Ốc, đây là bức chân dung đầy đủ nhất của chương trình di dân “theo diện gia đình” đang phát triển hơn bao giờ hết. Các viên chức liên bang cho biết trong suốt giai đoạn 10 năm, Hoa Kỳ cho phép 9.3 triệu di dân được định cư vĩnh viễn dựa trên cơ sở quan hệ gia đình. Con số 9.3 triệu di dân này nhiều hơn những giai đoạn 10 năm trong quá khứ tới 70%, và phần lớn trong số 9.3 triệu này là người không có khả năng lao động, hoặc trình độ lao động rất thấp.

Theo các nhà phân tích, hàng chục triệu di dân này làm tổn thương các nhóm thiểu số ở Hoa Kỳ có trình độ lao đông tương đương. Đứng đầu danh sách là Mexico với 1.7 triệu. Tiếp theo là Ấn Độ và Phi Luật Tân, mỗi nước có hơn 600,000 người. Iran cũng có hơn 80,000 di dân được cấp thẻ xanh, tức là thẻ thường trú nhân. Trong thời gian qua, 2 vị Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa là Tom Cotton của Arkansas, và David Perdue của Georgia, đề nghị loại bỏ sự ưu đãi mở rộng cho người lớn tuổi vào Hoa Kỳ “theo diện gia đình.” Hai ông cho rằng tiêu chuẩn để nhận di dân là không những họ phải tự lập về cuộc sống, mà còn có khả năng đóng góp cho nền kinh tế đất nước. (Mai Đức)