09/01/2022 | 13

Làm thế nào để bảo vệ Hiến Pháp và quyền bỏ phiếu

Làm thế nào để bảo vệ Hiến Pháp và quyền bỏ phiếu

Người dẫn chương trình Face The Nation của CBS, MARGARET BRENNAN, vào ngày Chủ Nhật 9 tháng 1, 2022, đã đặt câu hỏi cho chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi rằng hiện nay có nhiều tiểu bang đang thay đổi luật bầu cử của chính họ, và điều đó có thể làm tăng cơ hội cho sự can thiệp của đảng phái khi cần chứng nhận kết quả bầu cử. Bà Pelosi đã suy nghĩ về viễn cảnh đó cho những cuộc tranh cử giữa mùa này chưa?

Trả lời câu hỏi này, chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi cho biết rằng không có gì quan trọng hơn đối với quốc hội là phải bảo vệ hiến pháp và nền dân chủ của Hoa Kỳ. Bà Pelosi nhận định rằng những gì đảng Cộng hòa đang làm trên khắp Hoa Kỳ thực sự là hành động tiếp nối những gì họ đã làm vào ngày 6 tháng 1, đó là phá hoại nền dân chủ của Hoa Kỳ, phá hoại tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, làm suy yếu quyền biểu quyết, tức là thực chất của một nền dân chủ. Vì vậy, quốc hội phải đưa ra dự luật bảo vệ quyền bỏ phiếu và bảo vệ Hiến pháp của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, bà Brennan nhấn mạnh rằng hiện tại đảng Dân Chủ không có đủ số phiếu để thông qua dự luật quyền bỏ phiếu thì phải làm thế nào? Bà Pelosi cho biết điều quan trọng lúc này là bà đang vận động sự ủng hộ. Và trong dự luật này cũng có tăng cường hình phạt cho những ai đe dọa các viên chức bầu cử. Đây là một mối đe dọa rất lớn đối với nền dân chủ của Hoa Kỳ.  Luật này quan trọng nhất và quốc hội phải tiếp tục làm việc để hoàn thành công việc này bởi vì nó cũng quan trọng như bất kỳ luật nào mà quốc hội có thể thông qua.