Lala Trương – Tâm tình của thế hệ trẻ Việt Nam tại Hoa Kỳ về 30/4

44 năm sau ngày 30/4, người Việt tỵ nạn phải rời khỏi quê hương thế hệ cha anh luôn luôn nhắc nhở, dạy bảo cho con cháu của họ về lịch sử Việt Nam, về ngày 30/4. Nhờ nên vậy nơi nào có bước chân của người tỵ nạn Việt Nam, nơi đó luôn có lá cờ vàng – biểu tượng của người Việt quốc gia. 44 năm nhìn lại chúng ta có quyền tự hào và hãnh diện về những người trẻ của thế hệ tiếp nối của người Việt Quốc Gia. Kính mời quý vị chia sẻ tâm tình của cô La La Trương thuộc thế hệ thứ ba sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ về ngày 30 tháng 4. Cô là trưởng nữ của nhạc sĩ Trúc Hồ và xướng ngôn viên Diệu Quyên.