06/09/2014 | 3

Lại tuyển thêm 3,000 công nhân chủ yếu là Trung Quốc

Lại tuyển thêm 3,000 công nhân chủ yếu là Trung Quốc

Vừa qua 9 nhà thầu thuộc dự án Formosa Hà Tĩnh có văn bản cho Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh chấp thuận cho 8,426 công nhân nước ngoài vào làm việc.

Theo ông Lê Minh Đạo, Chánh Văn phòng tỉnh Hà Tĩnh, số lao động này không phải vào Khu kinh tế Vũng Áng một lúc, mà vào từng thời điểm cụ thể khác nhau, tuỳ theo yêu cầu của công trình của Formosa và các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh sẽ giám sát, quản lý chặt chẽ.

Thêm một văn bản nữa được cấp ngày 5 tháng 9, chấp thuận tuyển gần 3,000 lao động nước ngoài vào làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng, trong đó chủ yếu là lao động người Trung Quốc. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, tính đến thời điểm hiện tại, ở Khu kinh tế Vũng Áng có khoảng 26,000 lao động trong và ngoài nước đang làm việc. Trong đó có lao động Trung Quốc là 1,700 người, số còn lại là lao động Việt Nam, khoảng 22,300 người. Ông Hải cho rằng, số công nhân Việt Nam rất đông như vậy là đã ưu tiên cho lao động trong nước rồi.

Formosa cho rằng trình độ công nhân Việt Nam chưa đủ nên phải mướn lao động Trung Quốc. Cho tới bây giờ vẫn chưa có khảo sát nào nói rằng kỹ năng, kiến thức chuyên môn của công nhân Trung Quốc tới đâu, mức độ thế nào. Chỉ biết rằng, Việt Nam xuất khẩu lao động đi nước ngoài làm việc trong khi đó nhà nước CSVN lại thu nhận lao động Trung Quốc vào. (T. Lan)